Bo Alfaro Decreton

21.02.2024

Marthe Peters over Kaalkapje

Marthe Peters’ Kaalkapje gaat deze week in wereldpremière als deel van Berlinale Shorts, de officiële kortfilmcompetitie van de Berlinale. In een gesprek met Bo Alfaro Decreton vertelt ze over hoe haar afstudeerfilm aan KASK School of Arts tot stand kwam.

31.10.2023

Over Ena Sendijarević’s Import

Ena Sendijarević blijft in haar derde kortfilm trouw aan de rode draad die zich door haar jonge oeuvre spant: het diepgaand exploreren van gevoelens als ontwrichting en heimwee.

25.05.2023

Een gesprek met Morgane Frund over Ours en pogingen om de male gaze te temmen

Tijdens het maken van haar afstudeerfilm zag Morgane Frund zich gedwongen koers te wijzigen. “Je kunt beelden nooit genoeg in vraag stellen.”

22.05.2021

In Tilda Swinton vond Almodóvar de ideale vertolker van het personage dat hem al decennia inspireert: een verlaten en ontredderde vrouw.

22.01.2020

Over Jorge Jácome's Past Perfect

Leed neemt verschillende vormen aan. Het filmisch essay Past Perfect duwt ons, vanuit een ontreddering, kopje onder het verleden in.

14.11.2019

Over The Vampires of Poverty van Luis Ospina en Carlos Mayolo

In The Vampires of Poverty uiten Luis Ospina en Carlos Mayolo kritiek op exportdocumentaires die ellende verheerlijken.