Bo Alfaro Decreton

TXT

In Tilda Swinton vond Almodóvar de ideale vertolker van het personage dat hem al decennia inspireert: een verlaten en ontredderde vrouw.

TXT

Leed neemt verschillende vormen aan. Het filmisch essay Past Perfect duwt ons, vanuit een ontreddering, kopje onder het verleden in.

TXT

In The Vampires of Poverty uiten Luis Ospina en Carlos Mayolo kritiek op exportdocumentaires die ellende verheerlijken.