DocNomads

KIJKWATCH

Een reis door het bewustzijn van een vrouw wiens land wordt bedreigd door een fascistische regering.

ARCHIEF 03.03.2021

Na twintig jaar stilte reist de filmmaker terug naar het huis van haar overgrootouders, waar ze schadelijke trauma's heeft doorstaan.