Essay

04.04.2023

Fundamenteel dynamisch

Charles Dekeukeleire ging de geschiedenis in als een van de grondleggers van de experimentele en documentaire cinema in België. Vandaag vindt vooral zijn (korte) avant-gardewerk nog weerklank.

27.05.2021

Preludes van een visionair

In haar vroege kortfilms tekende Chantal Akerman, moedwillig maar ook onbewust, de contouren van haar eigen toekomst uit. Alle fundamenten van haar oeuvre, vormelijk en inhoudelijk, werden er gezet.

22.05.2021

Tilda Swinton als ‘chica Almodóvar’ in The Human Voice

In Tilda Swinton vond Almodóvar de ideale vertolker van het personage dat hem al decennia inspireert: een verlaten en ontredderde vrouw.

14.11.2019

Porno miseria: het begin van een einde?

In The Vampires of Poverty uiten Luis Ospina en Carlos Mayolo kritiek op exportdocumentaires die ellende verheerlijken.