Essay

TXT

In haar vroege kortfilms tekende Chantal Akerman, moedwillig maar ook onbewust, de contouren van haar eigen toekomst uit. Alle fundamenten van haar oeuvre, vormelijk en inhoudelijk, werden er gezet.

TXT

In Tilda Swinton vond Almodóvar de ideale vertolker van het personage dat hem al decennia inspireert: een verlaten en ontredderde vrouw.

TXT

In The Vampires of Poverty uiten Luis Ospina en Carlos Mayolo kritiek op exportdocumentaires die ellende verheerlijken.