2016

KIJKWATCH

Het lichaam van een fictief personage wordt samengesteld uit herinneringen die zijn bewaard in een verlaten ruimte.

KIJKWATCH

Hana probeert te ontsnappen aan het gebrek aan perspectief in Kosovo. Ze ontmoet Emir, een Servische smokkelaar die haar naar Hongarije zal brengen. Onderweg ontstaan er complicaties wanneer Emirs gewetenloze kompanen misbruik maken van Hana’s kwetsbaarheid.

Een zintuiglijk inzicht in het leven van een Iraanse vluchteling. Na de Iraanse revolutie in 1979 moesten tal van Iraanse intellectuelen en kunstenaars hun geliefde land ontvluchten. Velen van hen vestigden zich in Parijs en probeerden een nieuw leven op te bouwen, vaak zonder succes.

ARCHIEF

Yin en Lee maken dumplings in de keuken van hun restaurant. In alle stilte zijn ze verzonken in hun eigen herinneringen.