The Migrating Image

PRIJS
€2,50 voor een huurperiode van 3 dagen
€25 voor een jaarabonnement
Alle films zijn wereldwijd beschikbaar
PRICE
€2,50 for a rental period of three days
€25 for a one year subscription
All films are available worldwide
Originele taal
Engels
Ondertiteling
Nederlands
Beeldverhouding
16:9
© The Migrating Image (Stefan Kruse Jørgensen, 2018)

The Migrating Image

Door een fictieve groep vluchtelingen doorheen Europa te volgen, stelt de film de overproductie van beelden rond echte tragedies en doden ter discussie.

Aan de hand van een ruwe, droge analyse van de beelden in zijn film, toont Stefan Kruse Jørgensen, zonder overdreven didactisch te zijn, hoe artificieel je beelden kan inzetten en hoe eenvoudig ze vervolgens de vorm van eender welk verlangen, functie of doel kunnen aannemen. The Migrating Image schrapt muziek volledig en focust louter op pers en internet found footage, en dompelt ons onder in de complexe interpretatie van visuele cultuur in een wereld van nieuwe media.

De auteur haalt het actuele onderwerp van migratie aan en stelt zich de vraag of we “de migrant” effectief kunnen beschrijven. Een soortgelijke definitie vervaagt alle individualiteit en creëert het beeld van een massa die als een gigantische golf de Europese kusten overspoelt. Ontmenselijkende beelden van duizenden migranten, afgewisseld met heldhaftige video’s van Italiaanse reddingsacties confronteren ons met de gigantische macht die film als medium heeft. Zo komen we dichter bij de manipulatieve kant die er in beeldproductie schuilt. Terwijl de film op zoek gaat naar de oorsprong van de beelden, en hun boodschap tracht te ontcijferen, blijven wij alleen achter met de uitdagende opdracht om er waarheid in te vinden.

Tekst en keuze doorChoice and text by
Aleksandra Ławska

Aleksandra Ławska is film programmator, het vroegere programmahoofd van Short Waves Festival en projectcoördinator bij Ad Arte Cultural Foundation in Poznan, Polen. Ławska is lid van het preselectiecomité van Festival du nouveau cinéma de Montréal en van Glasgow Short Film Festival, daarnaast is ze ook lid van het leescomité bij European Short Pitch.

Editor Montage Stefan Kruse Jørgensen Production Productie Stefan Kruse Jørgensen
WATCH MOREKIJK OOK